خط ثابت - 9 الی 16 (به غیر از ایام تعطیل): 02166959395 | 02166465330
دسته بندی کتاب ها
منو سایت ×

سیدعلیرضا هاشمی

5 %
کتاب اجرای استراتژی , دیوید ویریوس , سیدعلیرضا هاشمی
5 %
کتاب استراتژی برای مدیران عامل , سان وو , سیدعلیرضا هاشمی , دفتر پژوهشهای فرهنگی
5 %
کتاب استراتژی چابک , رالف فرناندو , سیدعلیرضا هاشمی , دفتر پژوهشهای فرهنگی
5 %
کتاب استراتژی دیجیتال مارکتینگ , سایمون کینگز نورث , سیدعلیرضا هاشمی , دفتر پژوهشهای فرهنگی
5 %
کتاب استراتژی رهبری , سیدعلیرضا هاشمی , دفتر پژوهشهای فرهنگی
5 %
کتاب استراتژی سطح بنگاه , اولریش پیدون , سیدعلیرضا هاشمی , دفتر پژوهشهای فرهنگی
5 %
کتاب استراتژی همبسته، نیکولای سیگل کو , علیرضا هاشمی , دفتر پژوهشهای فرهنگی
5 %
5 %
5 %
کتاب اهرم های کنترل استراتژی , رابرت سایمونز , محمد اعرابی , دفتر پژوهشهای فرهنگی
5 %
کتاب اول استراتژی , براد چیس , سیدعلیرضا هاشمی , دفتر پژوهشهای فرهنگی
5 %
کتاب تاب آوری سازمانی , گراهام بل , سیدعلیرضا هاشمی , دفتر پژوهشهای فرهنگی
5 %
کتاب شکل گیری استراتژی , ریچارد ویتینگتون , سیدمحمد اعرابی , دفتر پژوهشهای فرهنگی
5 %
کتاب فضای انطباقی رمز موفقیت سازمان های چابک , مایکل جی آرینا , سیدعلیرضا هاشمی
5 %
کتاب مدیریت رخدادهای غیر منتظره , کارل ای وایک , سیدعلیرضا هاشمی , دفتر پژوهشهای فرهنگی
5 %
کتاب مشاوره استراتژیک , فیلیپ شرو , سیدعلیرضا هاشمی