خط ثابت - 9 الی 16 (به غیر از ایام تعطیل): 02166959395 | 02166465330
دسته بندی کتاب ها
منو سایت ×

منابع آزمون دکتری

10 %
کتاب 1100 واژه تافل دکتری , محمود رمضانی
10 %
10 %
کتاب 90 پلاس زیست شناسی عمومی , سنا
10 %
کتاب 90 پلاس مهندسی بهداشت محیط , سنا
10 %
کتاب آزمون یار حقوق مدنی , سیداحمد حسینی
10 %
12 %
کتاب آسیب شناسی ورزشی کارشناسی ارشد و دکتری مدرسان شریف
10 %
کتاب آمار توصیفی و استنباطی , نصراله فرجی , پوران پژوهش
12 %
کتاب آمار و احتمالات رشته مدیریت ، اقتصاد و حسابداری مدرسان شریف
12 %
کتاب آمار و روش تحقیق کارشناسی ارشد و دکتری مدرسان شریف
12 %
کتاب آیین دادرسی کیفری مدرسان شریف
10 %
کتاب استعداد تحصیلی , سمیرا فلاح پور , سنا
10 %