خط ثابت - 9 الی 16 (به غیر از ایام تعطیل): 02166959395 | 02166465330
دسته بندی کتاب ها
منو سایت ×

مدیریت عمومی

5 %
کتاب 53 اصل تصمیم گیری , روبرت گانتر , محمدرضا شعبانعلی , نص
5 %
کتاب 53 اصل متقاعد سازی , کوین هوگان , شادی سمیعی فر
5 %
کتاب 53 اصل مدیریت انسان ها , استفان رابینز , محمدرضا شعبانعلی , نص
5 %
کتاب اجرای استراتژیک , مارک مورگان , محمد اعرابی , دفتر پژوهشهای فرهنگی
5 %
کتاب استراتژی بازاریابی , محمد اعرابی , دفتر پژوهشهای فرهنگی
5 %
کتاب استراتژی بازاریابی با رویکردی تصمیم محور , اورویل واکر , اعرابی
5 %
کتاب استراتژی منابع انسانی (تدوین، اجرا، آثار) بامبرگر , پارسائیان , دفتر پژوهشهای فرهنگی
5 %
کتاب اصول مدیریت , علی رضائیان
10 %
کتاب بازاریابی مدرسان شریف
5 %
کتاب برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک , سهراب خلیلی شورینی , یادواره کتاب
5 %
5 %
5 %
کتاب تئوری های سازمان و مدیریت جلد اول , حسین رحمان سرشت , دوران
5 %
کتاب تئوری های سازمان و مدیریت جلد دوم , حسین رحمان سرشت , دوران
5 %
کتاب تئوری های مدیریت پیشرفته , حسن رنگریز , دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
5 %
کتاب تئوری و طراحی سازمان جلد اول , ریچارد ال دفت , پارساییان
5 %
کتاب تئوری و طراحی سازمان جلد دوم , ریچاد ال دفت , پارساییان , دفتر پژوهشهای فرهنگی