خط ثابت - 9 الی 16 (به غیر از ایام تعطیل): 02166959395 | 02166465330
دسته بندی کتاب ها
منو سایت ×

مدیریت دانش

5 %
کتاب شناخت شناسی سازمانی , حسن نوروزی , فوژان
10 %
کتاب مبانی فناوری اطلاعات , امیر هوشنگ تاج فر
5 %
کتاب مدیریت دانش , آلن رادینگ , محمدحسین لطیفی
5 %
کتاب مدیریت دانش (مفاهیم و کاربردها) روح اله باقری , نشر وینا
10 %
کتاب مدیریت دانش از ایده تا عمل , پیمان اخوان
5 %
کتاب مدیریت دانش مشتری , سومیت ساین , مریم ابوالقاسمی , آترا
5 %
کتاب نقدی بر دانش مدیریت , پال گریزری , محمد صائبی , پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
5 %
کتاب هوش انتقال دانش , نرگس قدسیان , فوژان