خط ثابت - 9 الی 16 (به غیر از ایام تعطیل): 02166959395 | 02166465330
دسته بندی کتاب ها
منو سایت ×

برنامه ریزی راهبردی

10 %
کتاب آزمون ایده های کسب و کار , دیوید جی بلند
10 %
10 %
کتاب استراتژی برای مدیران عامل , سان وو , سیدعلیرضا هاشمی , دفتر پژوهشهای فرهنگی
10 %
کتاب استراتژی چابک , رالف فرناندو , سیدعلیرضا هاشمی , دفتر پژوهشهای فرهنگی
10 %
کتاب استراتژی دیجیتال مارکتینگ , سایمون کینگز نورث , سیدعلیرضا هاشمی , دفتر پژوهشهای فرهنگی
10 %
کتاب استراتژی رسیدن به استراتژی , مارتین ریوز , آریاناقلم
10 %
کتاب استراتژی فردی یک معامله گر  , سیدمحمود حسینی , بامداد نو
10 %
کتاب استراتژی همبسته، نیکولای سیگل کو , علیرضا هاشمی , دفتر پژوهشهای فرهنگی
10 %
10 %
کتاب اهرم های کنترل استراتژی , رابرت سایمونز , محمد اعرابی , دفتر پژوهشهای فرهنگی
10 %
کتاب اول استراتژی , براد چیس , سیدعلیرضا هاشمی , دفتر پژوهشهای فرهنگی
10 %
کتاب برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک , سهراب خلیلی شورینی , یادواره کتاب
10 %