خط ثابت - 9 الی 16 (به غیر از ایام تعطیل): 02166959395 | 02166465330
دسته بندی کتاب ها
منو سایت ×

مدیریت صنعتی

5 %
کتاب احکام کسب و کار , داود حسین پور
10 %
کتاب بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار , محمد قلی پور , آتی نگر
5 %
5 %
کتاب پویایی شناسی سیستم , استرمن
5 %
کتاب جوهره بازاریابی , حسین نوروزی , فوژان
5 %
کتاب درس هایی از مدیریت ژاپنی , بابک کاظمی , فوژان
5 %
کتاب سیستم اطلاعات مدیریت , علی رضائیان
5 %
کتاب مدیریت رخدادهای غیر منتظره , کارل ای وایک , سیدعلیرضا هاشمی , دفتر پژوهشهای فرهنگی
5 %
5 %
کتاب هوش تجاری یک رویکرد مدیریتی , توربن , شهریار محمدی , دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
10 %
کتاب هوشمندی کسب و کار , یعقوب فرجامی , آتی نگر