خط ثابت - 9 الی 16 (به غیر از ایام تعطیل): 02166959395 | 02166465330
دسته بندی کتاب ها
منو سایت ×

ژان لو بلان ویکس

5 %
کتاب مدیریت رسانه , ژان لو بلان ویکس , طاهر روشندل اربطانی , دفتر پژوهشهای فرهنگی