خط ثابت - 9 الی 16 (به غیر از ایام تعطیل): 02166959395 | 02166465330
دسته بندی کتاب ها
منو سایت ×

فرد آر. دیوید

5 %
کتاب درسنامۀ مدیریت استراتژیک , فرد آر دیوید , سیدمحمد اعرابی , دفتر پژوهشهای فرهنگی
5 %
کتاب مدیریت استراتژیک دیوید , علی پارسائیان و محمد اعرابی