خط ثابت - 9 الی 16 (به غیر از ایام تعطیل): 02166959395 | 02166465330
دسته بندی کتاب ها
منو سایت ×

عبدالرضا علیزاده

10 %
کتاب مبانی رویکرد اجتماعی به حقوق , عبدالرضا علیزاده , پژوهشگاه حوزه و دانشگاه