خط ثابت - 9 الی 16 (به غیر از ایام تعطیل): 02166959395 | 02166465330
دسته بندی کتاب ها
منو سایت ×

سمیه میرزایی ونی

10 %
کتاب یکپارچه سازی کاربردهای سازمانی با رویکرد معماری سرویس گرا , یعقوب فرجامی