خط ثابت - 9 الی 16 (به غیر از ایام تعطیل): 02166959395 | 02166465330
دسته بندی کتاب ها
منو سایت ×

ریچاد ال دفت

5 %
کتاب تئوری و طراحی سازمان جلد اول , ریچارد ال دفت , پارساییان
5 %
کتاب تئوری و طراحی سازمان جلد دوم , ریچاد ال دفت , پارساییان , دفتر پژوهشهای فرهنگی