خط ثابت - 9 الی 16 (به غیر از ایام تعطیل): 02166959395 | 02166465330
دسته بندی کتاب ها
منو سایت ×

وحید خاشعی ورنامخواستی

5 %
کتاب روش تحقیق در مدیریت استراتژیک نشر فوژان