خط ثابت - 9 الی 16 (به غیر از ایام تعطیل): 02166959395 | 02166465330
دسته بندی کتاب ها
منو سایت ×

روح اله فرهادی

5 %
کتاب مالی شرکتی پیشرفته (رویکرد کاربردی) اسوات دموران , احمد بدری , نص
5 %
کتاب مدیریت سرمایه گذاری جلد اول ، بادی کین مارکوس , شریعت پناهی , نشر بورس