خط ثابت - 9 الی 16 (به غیر از ایام تعطیل): 02166959395 | 02166465330
دسته بندی کتاب ها
منو سایت ×

رامین مولاناپور

10 %
کتاب اصول فناوری اطلاعات جلد اول , توربان , تاج فر و مولاناپور
10 %
کتاب پویایی شناسی سیستم (مدل سازی و شبیه سازی) رامین مولاناپور , آتی نگر
10 %
کتاب تحلیل و طراحی سیستم ها , اسکات تایلی , رامین مولاناپور
10 %
10 %
کتاب تفکر استراتژیک , دنیس شروود , آمنه خدیور و رامین مولاناپور
10 %
کتاب تفکر طراحی , فاطمه ثقفی , رامین مولاناپور , آتی نگر
10 %
10 %
کتاب توسعه نرم افزار چابک , روح اله باقری , رامین مولاناپور
10 %
کتاب راهنمای کاربردی یادگیری ژرف با python , رامین مولاناپور
10 %
کتاب رایانش ابری , رامین مولاناپور , نشر آتی نگر
10 %
کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت , کنت لاودن , رامین مولانا پور
10 %
10 %
10 %
کتاب مرجع کامل بازاریابی الکترونیکی , یعقوب فرجامی