خط ثابت - 9 الی 16 (به غیر از ایام تعطیل): 02166959395 | 02166465330
دسته بندی کتاب ها
منو سایت ×

حسن دانایی فرد

5 %
کتاب درآمدی بر نظریه خط مشی عمومی , کوین بی اسمیت , حسن دانایی فرد , صفار
5 %
کتاب طرح پژوهش (رویکرد های کمی، کیفی و شیوه ترکیبی) کرسول , حسن دانایی فرد