خط ثابت - 9 الی 16 (به غیر از ایام تعطیل): 02166959395 | 02166465330
دسته بندی کتاب ها
منو سایت ×

حسن دانائی فرد

5 %
کتاب نظریه سازمان مدرن , ماری جو هچ و کانلیف , حسن دانائی فرد
5 %
کتاب نظریه سازمان مدرن، نمادین – تفسیری و پست مدرن , ماری جو هچ , حسن دانائی فرد , مهربان