خط ثابت - 9 الی 16 (به غیر از ایام تعطیل): 02166959395 | 02166465330
دسته بندی کتاب ها
منو سایت ×

مهارت های حرکتی

5 %
کتاب رشد و تکامل حرکتی , راهیان دکتری
5 %
کتاب رشد و تکامل حرکتی در طول عمر , کاتلین هی وود , مهدی نمازی زاده
5 %
کتاب یادگیری حرکتی و اجرا , ریچاد ای اشمیت , مهدی نمازی زاده
5 %
کتاب یادگیری و کنترل حرکتی , سیدکاوس صالحی