خط ثابت - 9 الی 16 (به غیر از ایام تعطیل): 02166959395 | 02166465330
دسته بندی کتاب ها
منو سایت ×

منطق فازی

10 %
کتاب مبانی هوش محاسباتی , مائده حاجی آقا محسنی , نشر آتی نگر
5 %
کتاب نظریه مجموعه های فازی , حسن شوندی