خط ثابت - 9 الی 16 (به غیر از ایام تعطیل): 02166959395 | 02166465330
دسته بندی کتاب ها
منو سایت ×

مدیریت طرح ها

5 %
کتاب اجرای استراتژیک , مارک مورگان , محمد اعرابی , دفتر پژوهشهای فرهنگی
5 %
کتاب برنامه ریزی و کنترل پروژه , مجتبی گلشنی
5 %
کتاب تحول دیجیتال مدیریت پروژه , ماریو فرناندز , حسین ممبینی , ترمه
10 %
کتاب تفکر طراحی , فاطمه ثقفی , رامین مولاناپور , آتی نگر
10 %
5 %
5 %
5 %
کتاب مدیریت پروژه های عمرانی , پرویز قدوسی , دانشگاه علم و صنعت ایران
5 %
کتاب مدیریت و کنترل پروژه (به روش گام به گام) مجید سبزه پرور