خط ثابت - 9 الی 16 (به غیر از ایام تعطیل): 02166959395 | 02166465330
دسته بندی کتاب ها
منو سایت ×

مدیریت رفتار سازمانی

5 %
کتاب رفتار سازمانی جلد اول , رابینز – جاج , مهدی زارع
5 %
کتاب رفتار سازمانی جلد دوم رابینز – جاج , مهدی زارع
5 %