خط ثابت - 9 الی 16 (به غیر از ایام تعطیل): 02166959395 | 02166465330
دسته بندی کتاب ها
منو سایت ×

مدیریت دولتی

5 %
5 %
کتاب احکام کسب و کار , داود حسین پور
5 %
کتاب پیشگامان مدیریت دولتی , سیدمحمد مقیمی
5 %
کتاب حکمرانی خوب و توسعه , اسمیت
5 %
5 %
کتاب دولت الکترونیک , غلامرضا معمارزاده طهران , اندیشه های گوهربار
5 %
کتاب سازماندهی و طراحی ساختار , علی اصغر پورعزت , سمت
5 %