خط ثابت - 9 الی 16 (به غیر از ایام تعطیل): 02166959395 | 02166465330
دسته بندی کتاب ها
منو سایت ×

مدیریت تولید

10 %
کتاب تحلیل پوششی داده ها , محمدرضا مهرگان
10 %
10 %
6 %
کتاب مدیریت تولید و عملیات , عباس کاظمی
10 %
کتاب مدیریت ماشینهای راه سازی , نانالی , علی توران , نشر دنیای نو