خط ثابت - 9 الی 16 (به غیر از ایام تعطیل): 02166959395 | 02166465330
دسته بندی کتاب ها
منو سایت ×

شبکه های عصبی

10 %
کتاب راهنمای کاربردی یادگیری ژرف با python , رامین مولاناپور
10 %
کتاب شبکه های عصبی و یادگیری ژرف , مهدی اسماعیلی , آتی نگر
10 %
کتاب یادگیری ژرف با Python , مائده حاجی آقا محسنی , آتی نگر
5 %