خط ثابت - 9 الی 16 (به غیر از ایام تعطیل): 02166959395 | 02166465330
دسته بندی کتاب ها
منو سایت ×

روانشناسی تجربی

10 %
کتاب راهنمای سنجش روانی مارنات جلد دوم حسن پاشاشریفی
10 %
کتاب روانسنجی (سنجش و اندازه گیری) نصرالله فرجی , پوران پژوهش
10 %
کتاب روش شناسی آزمایشی , لاری بی کریستینسن , علی دلاور