خط ثابت - 9 الی 16 (به غیر از ایام تعطیل): 02166959395 | 02166465330
دسته بندی کتاب ها
منو سایت ×

تکنولوژی اطلاعات

10 %
کتاب بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار , محمد قلی پور , آتی نگر
5 %
کتاب دولت الکترونیک , غلامرضا معمارزاده طهران , اندیشه های گوهربار
10 %
کتاب مبانی فناوری اطلاعات , امیر هوشنگ تاج فر
10 %
کتاب مبانی و زیر ساخت فناوری اطلاعات , هادمی خادمی
5 %
10 %
5 %
کتاب مدیریت امنیت اطلاعات بر اساس استاندارد های ملی ایران , واعظی نژاد ,نشر وینا
5 %
کتاب مدیریت دانش , آلن رادینگ , محمدحسین لطیفی
5 %
کتاب مدیریت نوآوری دیجیتال , مریم حسینی , فوژان
5 %
کتاب مهندسی فناوری اطلاعات , علی محمد مبصر آزاد , آذرین مهر