خط ثابت - 9 الی 16 (به غیر از ایام تعطیل): 02166959395 | 02166465330
دسته بندی کتاب ها
منو سایت ×

تجزیه و تحلیل چند متغیره

5 %
کتاب پژوهش چند متغیری کاربردی , لاورنس , حسن پاشاشریفی