خط ثابت - 9 الی 16 (به غیر از ایام تعطیل): 02166959395 | 02166465330
دسته بندی کتاب ها
منو سایت ×

بودجه ریزی

5 %
کتاب اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه , مهدی ابراهیمی نژاد
5 %
کتاب بودجه ریزی دولتی , سیدمحمد مقیمی , نشر راه دان
5 %
کتاب بودجه ریزی دولتی , نبی امیدی , دفتر پژوهشهای فرهنگی
5 %
کتاب بودجه ریزی عمومی , عادل آذر
5 %
کتاب بودجه و بودجه ریزی (برمبنای بودجه ریزی جدید دولت) , پرویز سعیدی , نشر برآیند پویش
5 %
کتاب فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه , اسفندیار فرج وند
5 %