خط ثابت - 9 الی 16 (به غیر از ایام تعطیل): 02166959395 | 02166465330
دسته بندی کتاب ها
منو سایت ×

اختیار معامله

5 %
کتاب استراتژیست – نیما آزادی
5 %
کتاب جایگاه اصل آزادی , محمدباقر صدری , نشر گشتاسب
5 %
کتاب مدیریت سرمایه گذاری جلد اول , حمیدرضا وکیلی فرد
5 %
کتاب مهندسی مالی , فریدون رهنمای رودپشتی